Shërbimet që ofrojmë

 

 

 

 

Konsulencë

Nga momenti fillestar i konsulencës dhe deri në mbylljen e ciklit të plotë të procesit, skuadra Billion G&G Group ndjekë hap pas hapi mbarë vajtjen e proceseve

Konsulentët tanë identifikojnë saktë dhe shpejt nevojat e klientëve duke dhënë zgjidhjen e duhur duke plotësuar nevojat specifike të cdo rasti. Për ne, çdo klient është i vecantë dhe trajtohet në mënyrë specifike duke u fokusuar dhe ofruar zgjidhjen më të favorshme.

 

Ndërmjetësim

Misioni I Skuadës tonë është të ofrojë shërbimi korrekt për një transaksion të pasurive të paluajtshme ndërmjet blerësit dhe shitësit ose qiramarresit dhe qiradhënësit.

Mjafton një telefonatë në +355 69 203 3500 dhe shitja apo dhënia me qira e pronës suaj është më afër se kurrë më parë!

 

Menaxhimin e Pasurive të paluajtshme

Skuadra Billion G&G Group vjen ne ndihmën tuaj për menaxhimin e pasurive të paluajtshme. Konsulentet imobiliar pjese e skuadres tone me një eksperiencë disa vjecare në këtë fushë menaxhojnë një portofol të larmishëm pasurish.

Me një database të larmishëm klientësh, duke ofruar standardin më të lartë të profesionalizmit skuadra e Billion G&G Group ju ndihmon që proceset e blerjes, menaxhimit, shitjes ose dhënies me qira të pronave të realizohen duke ruajtur interesin më të lart të palëve dhe në kohë rekord.

 

Vlerësim i pasurive të paluajtshme

Shumë prej klientëve ose pronarëve të interesuar kanë pak informacion mbi çmimin e duhur me të cilin duhet të nxjerrin në treg pasuritë e tyre. Konsulentët e Skuadrës tonë ju ndihmojnë për një vlerësim më të detajuar të pasurisë tuaj.Mjafton të caktoni një takim për një vizitë pranë pasurisë dhe realizimin e një analizë më specifike të vlerës së pasurisë suaj në treg.

 

Arkitekt

Billion G&G Group Real Estate, në bashkëpunim me studio arkitekturore, ndihmon klientët për përmirësimin e anës funksionale të pronave të tyre, për projektimin e interierëve dhe zbatimin e punimeve të tyre me cilësi dhe cmime konkuruese.